วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ที่พึ่ง...

ที่พึ่ง...เช้าตรู่ชาวบ้านชนเผ่าครอบครัวหนึ่ง ในชุมชนในชุมชนที่ไม่อยากไกลนักจากมูลนิธิ 
เธอเดินทางมารอพบ เจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องดวงตาของเธอ 
เมื่อ 4 วันก่อนเธอประสบอุบัติเหตุจากการทำงานตัดกระเบื้อง เศษของใบตัดแตกกระเด็นเข้าดวงดาของเธอ หมอบอกว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วต้องเสียดวงตาข้างนั้นไป ทุกข์ของชาวบ้านแบบนี้มีเกือบทุกวันเพราะบริบทของกลุ่มชนเขาที่ต้องเข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองใหญ่...


บทความและภาพประกอบด้านบนนั้นเป็นอีกมุมมองหนึ่ง ของกระจกเงาเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น: