วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

อ่านสร้างชาติ

    โครงการอ่านสร้างชาติได้ดำเนินการนำ ตู้หนังสือเย็นๆ  ที่ได้ทำการดัดแปลงจากตู้เย็นที่ไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้ให้เกิดประโยนช์ โดยการนำ ตู้เย็น ที่ได้จากการบริจาค มาใส่ชั้นวางที่เป็นไม้ ตกแต่งสีภายนอกให้ดูสวยงาม โครงการอ่านสร้างชาติได้นำ ตู้หนังสือเย็นๆ นี้ไปวางให้ผู้คนทั่วไปได้หยิบหนังสือมาอ่านกันได้แล้วนะครับ 


นี้ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งที่ได้นำ ตู้หนังสือเย็นๆ ไปลงพื้นที่มาครับไม่มีความคิดเห็น: