วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

คู่มือการใช้ Mirror Blog เบื้องต้น

นี้คือคู่มือการเข้าใช้การเขียนของเว็บ Mirror Blog เบื้องต้นให้

ขั้นตอนที่ 1

   

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

หมายเหตุ: ในกรณีที่ยังเขียนบทความไม่สมบูรณ์ให้กดที่ "บันทึก" ไว้ก่อน
                  ระบบจะจัดการให้เป็น ฉบับร่าง

ขั้นตอนที่ 6


ไม่มีความคิดเห็น: